Basic Encryption dan Decryption yang perlu diketahui

[Kegunaan Asas

Encryption digunaan oleh individu untuk mengubah ayat yang boleh dibaca yang di panggil "plaintext",

kepada rahsia format yang tidak boleh dibaca yang dipanggil sebagi "ciphertext".

Kelebihan adalah termasuk keselamatan dalam penyampaian makluat yang tidak boleh diubah.


contoh dibawah ialah untuk md5 Hash GeneratorComments